Waar gaat het al fout door menselijk ingrijpen.

De wet "honden aan de lijn" is in strijd met dierenwelzijn en zelfs de eigen regelgeving: In de Dierenwet staat duidelijk: Je moet onder andere zorg dragen voor Vrijwaring van “1.3.3d: angst en chronische stress en 1.3.3e: beperking van hun natuurlijk gedrag”. Maar wat is redelijk??

Honden aan de lijn is een erg slechte regel. Nu is de regel: honden aan de lijn tenzij. Ik ben een voorstander van de regel: de hond los tenzij. Tenzij, omdat de hond beschermt moet worden bijvoorbeeld in het verkeer of het benaderen van andere dieren in een broedseizoen.

Maar. De lijn wordt ook veel gebruikt, in combinatie met de halsband, om te corrigeren, te bestraffen en vooral te beheersen. Een ruk hiervoor, een ruk daarvoor aan de halsband. Een oud dominant-gedrag-idee om een gedrag te corrigeren via een soort beet in de nek. Maar vaak is het gewoon alleen maar makkelijk. Je sleurt de hond makkelijk weg uit de situatie die jij niet wilt ongeacht of het voor de hond beter is. De baas is bang en wilt beschermen. Je hebt twee soorten bescherming: de korte en de lange termijn. Voor de lange termijn laat je de keuze aan de hond over en grijp je niet direct in, maar laat je de hond ervaring opdoen. Roept ook de vraag op of honden door ervaring wijzer mogen worden en dus hun natuurlijk gedrag mogen hebben, zoals mensen dat wel claimen. Geef de honden de kans om elkaar te leren kennen op hun eigen manier. Als ze elkaar na 2 of 3 keer op de eigen manier hebben ontmoet (her)kennen ze elkaar en is de plaats in de roedel bekend. Ze gaan dan samen voor de roedel zorgen op hun eigen manier.

Honden (en ook andere dieren) zijn in eerste instantie erg voorzichtig in het benaderen van vreemde soortgenoten. Bedenk dat honden elkaar herkennen aan de geur en dus niet van zicht. Ook mensen zijn in eerste reactie voorzichtig als ze vreemden tegenkomen en vertonen zelfs dezelfde reacties, ook in de opvolgende fases. Dus is er eigenlijk niets vreemds aan de hand en de basis is dezelfde reactie.

Een hond aan de lijn, op een heel laag niveau gestresst, kan niet weg zoals hij/zij zou willen en gaat dus naar de volgende fases. En dat kan heel snel gaan. Hij/zij wil weg c.q. meer afstand, maar kan dat niet door de lijn. Zeker de honden uit het buitenland hebben hier mee te maken, ze zijn van nature schuwer. Veel mensen reageren hier dan op door de lijn strakker te trekken, wat weer een nog fellere reactie van de hond oplevert. (Ik heb zelfs mensen gezien die hun hond ophangen aan hun halsband). De hond weet niet dat het strak trekken van de lijn aan de halsband door de baas komt en associeert dit met de hond die hem/haar tegemoet komt waarop weer feller als verdediging gereageerd moet worden en dus ook weer meer angst, en daardoor dus chronisch, creëert voor de volgende keer van een ontmoeting. De cirkel is ontstaan door menselijk handelen. En dat met de bedoeling om stress van de hond te verminderen?

 

Let op de 3 stressniveaus: de volgorde is
Fly, Freeze, Fight.
(Vluchten - (be)Vriezen - Vechten.)

Dit plaatje links komt uit het boek van Ilse Rediers:

Een vlekkeloos Hondenleven.

De pijlen, door mij geplaatst, geven aan op welk stressniveau honden die elkaar aan de lijn ontmoeten binnen de kortste keer zitten. En dat wordt veroorzaakt door mensen. Zeker als pups weggehouden worden als ze kennis willen maken met hun soortgenoten. Los gelaten kunnen honden elkaar leren kennen op hun eigen manier. En geef ze ook de tijd. De ene hond heeft meer tijd nodig dan de andere. Weg lopen lost niets op en maakt het voor de volgende ontmoeting alleen maar erger, omdat er geen positieve ervaring is, alleen maar een negatieve.