Verschillende foto's van mijn
directe woonomgeving

De leuke en de minder leuke kanten
vastgelegd door de jaren heen (tot 2009).